Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SZKOLENIE GRUPOWE DLA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

SZKOLENIE GRUPOWE DLA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH

               

W ramach projektu pn. „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych przeprowadziła szkolenia grupowe dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Cel szkolenia to przede wszystkim poprawa jakości i poziomu życia osób starszych do godnego starzenia się, nabycie podstawowych umiejętności w opiece nad osobami zależnymi oraz zwiększenie aktywności społecznej opiekunów nieformalnych.

W szkoleniu mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Zakliczyn, Gromnik lub Wojnicz, którzy faktycznie sprawują opiekę nad osobą, która wymaga regularnego wsparcia ( fizycznego i /lub psychicznego ) przy czynnościach dnia codziennego.

Szkolenie zorganizowano dla dwóch grup szkoleniowych liczących po 15 osób. Zajęcia miały formę dwudniową i prowadzone były przez trzech specjalistów z różnych dziedzin: rehabilitanta (w wymiarze 8 godzin), pielęgniarkę (w wymiarze 4 godzin) oraz psychologa (w wymiarze 4 godzin). Szkolenie z rehabilitantem polegało na prowadzeniu zajęć z zakresu wykonywania prostych ćwiczeń z osobą niesamodzielną/niepełnosprawną (jak prawidłowo układać chorego w łóżku, pomagać w siadaniu, chodzeniu) oraz zapoznaniu się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Natomiast podczas zajęć z pielęgniarką opiekunowie nieformalni zapoznali się z aspektami jakości życia człowieka w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych oraz zasadami profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem. W sposób szczegółowy uczestnicy uzyskali informację w jaki sposób należy wykonywać czynności pielęgnacyjno-higieniczne przy chorym leżącym. Oprócz aspektów praktycznych opiekunowie zapoznali się także z wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii – jak komunikować się z osobą chorą, – jakie są potrzeby człowieka biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania dyplomu był pozytywny wynik testu kompetencji.

Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.