Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarząd – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zarząd

Małgorzata Chrobak
Prezes

adres email: m.chrobak@sfop.org.pl

 

 

Ewelina Kosińska
Zastępca Prezesa

 

 

 

Krystyna Sienkiewicz-Witek
   Członek Zarządu

 

 

 

Maciej Gofron
Skarbnik

 

 

 

Lucyna Cichoń
Sekretarz