Zarząd

Małgorzata Chrobak
Prezes

 

 

 

Ewelina Kosińska
Zastępca Prezesa

 

 

 

Krystyna Sienkiewicz-Witek
Skarbnik

 

 

 

Maciej Gofron
Członek Zarządu

 

 

 

Lucyna Cichoń
Sekretarz