Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aktywni we własnym imieniu-wsparcie osób niepełnosprawnych w regionie Małopolski – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Aktywni we własnym imieniu-wsparcie osób niepełnosprawnych w regionie Małopolski

„Aktywni we własnym imieniu – wzmocnienie osób niepełnosprawnych w regionie Małopolski” – to nowy projekt SFOP współfinansowany ze środków organizacji niemieckiej Aktion Mensch i Arbeiter-Samariter-Bund w Kolonii. Realizowany we współpracy z trzema organizacjami członkowskimi SFOP: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS w Stróżach oraz Fundacją „Otwórz się na Świat” w Tarnowie.

Projekt będzie trwał 20 miesięcy od 01.01.2020 do 30.09.2021. W ramach projektu będą przeprowadzane Warsztaty Integracji Społecznej i Warsztaty Kompetencji Zawodowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, przede wszystkim:

– wzrost umiejętności efektywnej komunikacji i zarządzania własnymi finansami (nauka wartości pieniądza, dysponowanie nimi w życiu codziennym sposoby oszczędzania, itp.)

– wzrost umiejętności wykonywania prostych czynności zawodowych w tym cztery próby zawodowe dla każdego uczestnika.

– wzrost praktycznego doświadczenia społecznego w tym wizyty uczestników projektu w miejscach użyteczności publicznej np.: urzędy miejskie, urzędy pracy, komisariaty policji-celem zdobycia umiejętności komunikowania się, wykazywania potrzeb, nauki zapobiegania kryzysom.

– wzrost wiedzy teoretycznej na temat życia społecznego i zawodowego- przybliżenie uczestnikom norm i zasad zachowania się w typowych sytuacjach społecznych, nauka obsługi podstawowego  sprzętu komunikacyjnego typu telefon, komputer, drukarka, tworzenie CV, listu motywacyjnego.

Działania projektowe pomogą osobom z niepełnosprawnością intelektualną nabyć nowych umiejętności i przez to wpływać na swoje życie. Będą bardziej widoczni w społeczeństwie-nawiązując kontakty towarzyskie, szukając pracy, załatwiając sprawy urzędowe, rozwijając przy tym proces samodoskonalenia.