Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych to lider w swojej branży – działa dla ludzi poprzez ludzi!

Home

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych to związek stowarzyszeń działający w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i ratownictwa. Wykwalifikowany zespół, współpraca między organizacjami, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk również na szczeblu międzynarodowym to najważniejsze cechy wyróżniające SFOP wśród innych organizacji non profit w regionie..

„Kierowani ideą samarytańskiej pomocy służymy człowiekowi w potrzebie. Działamy wspólnie, wierząc, że połączone siły naszych organizacji pomnażają dobro.”

W pełni świadomie i odpowiedzialnie realizujemy nasze działania, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego człowieka. Dbamy o wysoką jakość zarówno w Federacji jak i w każdej organizacji członkowskiej. Ciągły rozwój stanowi fundament naszego działania. Jesteśmy otwarci na nowe idee i trendy. Inspiracje czerpiemy ze współpracy polskich i zagranicznych.