Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opieka wytchnieniowa – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Opieka wytchnieniowa

       

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych oferuje całodobowy pobyt osoby niesamodzielnej w mieszkaniu wytchnieniowym, które mieszczą się przy „Centrum aktywizacji i opieki seniora” w Kończyskach. Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu pn. „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Odbiorcami usług są osoby, które opiekują się  stale osobą wymagającą opieki całodobowej. To forma usług opiekuńczych, stanowiących wsparcie dla rodzin/opiekunów (formalnych i nieformalnych) osób niesamodzielnych. Z mieszkań wytchnieniowych mogą korzystać mieszkańcy gmin Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz. W mieszkaniach osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnościami znajdą całodobową opiekę, a ich opiekunowie – wytchnienie. To pierwsze takie mieszkanie na terenie gminy Zakliczyn.

Z mieszkań mogą korzystać jednocześnie dwie osoby wymagające całodobowej opieki. Mieszkania dostosowane są do osób niesamodzielnych/ z niepełnosprawnościami bez barier architektonicznych, wyposażone w niezbędny sprzęt  i meble. W mieszkaniu znajdują się 2 pokoje z odrębnymi łazienkami oraz część wspólna (aneks kuchenny i jadalnia) dla osób korzystających z mieszkań.

Opieka będzie realizowana w formie całodobowego pobytu do maksymalnie 3 miesięcy w roku, w mieszkaniu wytchnieniowym. Przy czym preferowane są pobyty dwutygodniowe, aby móc zaspokoić potrzeby jak największej liczbie osób. W tym czasie opiekunowie np. mogą pójść do szpitala, pojechać do sanatorium czy po prostu wypocząć. Zakres usług świadczonych w mieszkaniu wytchnienowym obejmuje między innymi całodzienne wyżywienie zgodne z zaleceniami lekarza lub dietetyka, opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, sprzątanie, przygotowanie i podawanie lekarstw zgodnie z zaleceniem lekarza.

Osoby zainteresowane świadczoną usługą i uzyskaniem wsparcia powinni złożyć wymagane dokumenty w Centrum aktywizacji i opieki seniora w Kończyskach. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej sfop.org.pl. Chętni, którzy chcą dokładniej zapoznać się z świadczonymi usługami mogą także dzwonić pod nr 14 66 520 95. Pracownicy wyjaśnią, jakich formalności należy dopełnić, by móc skorzystać z obiektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!