Pracownicy

Barbara Żychowska
Dyrektor Administracyjny

 
 
 
 
 
 

Paulina Ożegalska
Konsultant w Punkcie Informacji

 
 
 
 
 
 

Sylwia Pawlina
Konsultant w Punkcie Informacji

 
 
 
 
 
 

Krzysztof Kosiński
Konsultant w Punkcie Informacji

 
 
 
 
 
 

Biuro Księgowe – Spieszny Anna
Księgowy