Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Samarytański Klub Obywatelski – nowy projekt SFOP dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Samarytański Klub Obywatelski – nowy projekt SFOP dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną

Od czerwca rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. „Samarytański Klub Obywatelski” współfinansowanego z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego odbiorcami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańcy powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa.

To już kolejny projekt SFOP dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Na podstawie wcześniejszych naszych działań, a także zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne problemów  dopasowaliśmy do aktualnych potrzeb ww. osób, korzystając ze sprawdzonych wcześniej rozwiązań, jak i dodając nowe formy wsparcia. Uzasadnienie realizacji projektu wynika z konkretnych problemów zdiagnozowanych w regionie tarnowskim wśród osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

 Celem projektu jest zwiększenie wśród 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną aktywności obywatelskiej poprzez podniesienie ich świadomości na temat prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W trakcie realizacji projektu uczestnicy będą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności podczas warsztatów teoretycznych i praktycznych z integracji społecznej oraz multimedialnych warsztatów Telewizji Świadomy Obywatel. Ta bardzo atrakcyjna forma projektu z pewnością zachęci uczestników do czynnego udziału w wszystkich zajęciach oraz wskaże jak w praktyce być pełnoprawnym członkiem życia społecznego i obywatelskiego. Uczestnicy wraz z trenerami będą tworzyć comiesięczny 15-20 minutowy telewizyjny program informacyjny upubliczniany raz na miesiąc na specjalnie stworzonym kanale na serwisie YouTube. Bezpośredni link do kanału został  umieszczony poniżej a także na lokalnej stronie informacyjnej gminy Zakliczyn pod adresem : zakliczyninfo.pl ( po kliknięciu na baner).

 Urozmaicona formuła zajęć warsztatowych daje możliwość uczestniczenia w różnorodnych wyjściach i wyjazdach, możliwość partycypacji oraz aktywności społecznej podczas tworzenia m.in. TV Świadomy Obywatel. Projekt Samarytański Klub Obywatelski ukierunkowany jest na odpowiednie wsparcie osób z niepełnosprawnościami, który  przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w naszym regionie na wielu płaszczyznach życia.

Zapraszamy na nasz kanał  YouTube Telewizji Świadomy Obywatel:

https://www.youtube.com/channel/UCjzXQm-AmiNzmx8hm7PE4sg