Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakończenie projektu wspierającego osoby niepełnosprawne z regionu tarnowskiego! – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zakończenie projektu wspierającego osoby niepełnosprawne z regionu tarnowskiego!

Od czerwca Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych realizowała projekt pn. Samarytański Klub Obywatelski współfinansowanego z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego odbiorcami było 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańcy powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa.

 Cieszymy się, że wspólne udało się nam osiągnąć zamierzone cele! Innowacyjne warsztaty z trenerami podniosły poziom aktywności społecznej i świadomości obywatelskiej  naszych podopiecznych, widzimy, że są mocniejsi mentalnie i bez lęku występują w swoim imieniu o swoje prawa. W trakcie realizacji projektu uczestnicy  zdobyli wiedzę i nowe umiejętności podczas warsztatów teoretycznych i praktycznych z integracji społecznej oraz multimedialnych warsztatów Telewizji Świadomy Obywatel. Ta bardzo atrakcyjna forma projektu z pewnością zachęciła uczestników do czynnego udziału w wszystkich zajęciach. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnościami pokonali niejednokrotnie  swoje słabości i poczuli się pełnoprawnymi członkami życia społecznego i obywatelskiego. Zachęcamy do obejrzenia  na serwisie youtube kilkuminutowych programów informacyjnych utworzonych przez uczestników projektu. Urozmaicona formuła zajęć warsztatowych dała możliwość uczestniczenia w wyjściach do miejsc użyteczności publicznej w regionie tarnowskim (uczestnicy odwiedzili i zapoznali się z zasadami funkcjonowania podstawowych urzędów funkcjonujących w powiecie tarnowskim). Z pewnością ważnym wydarzeniem budującym kompetencje społeczno – kulturalne było uczestniczenie w wyjeździe do Krakowa, który zachwycił uczestników wspaniałymi krajobrazami i niezwykłymi zabytkami. Projekt Samarytański Klub Obywatelski przyczynił się do  lepszego funkcjonowania  dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym regionie na wielu płaszczyznach życia.

Naszym podopiecznym gratulujemy ukończenia projektu i życzymy motywacji do dalszego rozwoju!!!