Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Działania na rzecz wsparcia organizacji członkowskich – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Działania na rzecz wsparcia organizacji członkowskich

SFOP jako lider w swojej branży działa profesjonalnie i partnersko wspierając organizacje członkowskie w realizacji celów poprzez:

  • Praktyki zagraniczne
  • Szkolenia branżowe
  • Wymianę doświadczeń między organizacjami krajowymi i zagranicznymi
  • Udział w konferencjach i seminariach branżowych
  • Możliwość współpracy europejskiej z organizacjami partnerskimi – członkami SAM.I
  • Realizacja wspólnych projektów

Projekty realizowane wspólnie z organizacjami członkowskimi:

„Samarytańskie perspektywy”

Projekt został zrealizowany w 2008 roku. Celem było wsparcie rozwoju Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz organizacji członkowskich. W ramach tego projektu zapewniono wsparcie doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych oraz w zakresie tworzenia i aktualizacji stron internetowych. Zorganizowano również warsztaty projektowe, których efektem było wypracowanie projektu wspierającego rozwój SFOP na lata 2009 – 2010. W ramach zadania wydano również materiały informacyjno – promocyjne. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Synergia Samarytan”

Projekt realizowany był w 2015 roku. Celem projektu było wsparcie SFOP oraz organizacji członkowskich. Zadanie obejmowało 6 kompleksowych działań. Pierwsze z nich koncentrowało się na opracowaniu strategii rozwoju Federacji oraz pakietu członkostwa i podzielone było na trzy etapy. Następnie odbył się cykl 4 szkoleń w celu profesjonalizacji organizacji członkowskich. Kolejnym działaniem była wzajemna edukacja i samopomoc, w ramach której odbyło się 5 spotkań w siedzibach członkowskich organizacji i prowadzonych przez ekspertów i liderów danej organizacji. Następnie zorganizowana została wizyta studyjna do Federacji FOSa w Olsztynie, prężnie działającej organizacji federacyjnej w województwie warmińsko – mazurskim. Celem wizyty było poznanie bieżącej działalności federacji, dobrych praktyk w zakresie zarządzania federacją i wymiana doświadczeń. Projekt zakończono stworzeniem wspólnego spotu reklamowego w myśl zasady „promocja Federacji = promocja organizacji członkowskich”. Projekt dofinansowany był z Programu Operacyjnego FIO 2015.

„Samarytanie uczą się i działają razem”

W 2005 roku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji członkowskich Federacji. Tematem warsztatów było przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na działalność organizacji. W ramach projektu zostały również wydane materiały promocyjne dotyczące Federacji i jej organizacji członkowskich. Projekt został dofinansowany przez Województwo Małopolskie.

„Metro AG”

W latach 2004 – 2008 były prowadzone działania wspierające organizacje członkowskie w ramach programu METRO AG. W 2004 roku wykonano ogrodzenie dla koni będące elementem tworzonego ośrodka hipoterapii oraz zakupienie konia huculskiego oraz sprzętu i wyposażenia do jego utrzymania i pielęgnacji, co umożliwiło uruchomienie ośrodka hipoterapii przy Domu Dziecka w Jasieniu. W 2005 roku w Zakliczynie został zrealizowany kolejny projekt społeczny METRO AG.
24 – osobowa grupa uczniów z 6 miast Polski wraz z opiekunami oraz przedstawiciele METRO AG, ASB z Niemiec i SFOP w ramach programu edukacyjnego METRO – EDUKACJA w pomieszczeniach na piętrze nowego skrzydła budynku Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, prowadzonego przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II – organizacji członkowskiej SFOP, pomalowali ściany, ułożyli panele podłogowe, mocowali listwy, karnisze, wieszali zasłony. Materiały oraz narzędzia do wykonania prac przekazał PRAKTIKER, członek grupy METRO AG. W 2008 roku w Zakliczynie zrealizowano projekt społeczny w ramach programu METRO AG „Stwórzmy razem ogród marzeń”. W projekcie brały udział grupy młodzieży z Niemiec, Rosji, Rumunii oraz Polski. Wolontariusze zaaranżowali ogród wokół Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie jako miejsce wypoczynku i terapii dla seniorów. Projekt ten zrealizowany został we współpracy ze SFOP po raz czwarty.