Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Usługi „Złotej Rączki” – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Usługi „Złotej Rączki”

  Logo Fundusze Europejskie                    Logo Rzeczpospolita Polska         logo Unii Europejskiej

Hydraulik, Człowiek, Naprawy, Zawód, Pracy, HydraulikaSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Zakliczynie realizuje projekt pn. „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie, w ramach którego świadczone są  usługi  „Złotej rączki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Usługi Złotej Rączki polegają na umożliwieniu uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach. Grupę docelową stanowią seniorzy, którzy ze względu na wiek, chorobę nie są w stanie samodzielnie dokonać drobnych napraw w swoim gospodarstwie domowym. W ramach projektu, zaplanowano wykonywanie do 200 drobnych bezpłatnych usług naprawczych, technicznych w domu seniora. Usługi te obejmują m.in.:

1) naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień (elektrycznych, gazowych, hydraulicznych),

2) naprawy nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów,

3) naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd.,

4) naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji,

5) inne naprawy, których czas nie przekracza 1 godziny.

Każdy senior może zgłosić maksymalnie 2 usterki w ciągu roku. Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

1) zamieszkanie, rozumiane jako miejsce stałego pobytu na terenie miasta Zakliczyn,

2) ukończony wiek: w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat,

3) spełnienie co najmniej jednego z kryteriów:

a) samotność,

b) niepełnosprawność,

c) niesamodzielność,

d) zły stan zdrowia.

Zgłoszenia do projektu mogą być dokonywane telefonicznie w Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie pod numerem telefonu 14 66 52 095 (w godz. 8.00-15.00), mailowo na adres: senior@zakliczyn.pl, lub osobiście w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach, prowadzonym przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych w godzinach pracy: 8.00 -15.00.