Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Galeria – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Galeria

Przedświąteczne….
6th SAMARITAN
Warsztaty…
Międzypokoleniowy…
Zatrzymali się…
PSOUU…
Spotkanie…
Teatr ITAN
O „Bajkach…
Warsztaty…
Wycieczka…
Spacer…
Międzynarodowa…
Międzynorodowe…
Suplement…
Seniorzy…
Złota…
Synergia…
Odjazdowa…
Co słychać….
„Dobry…
Wiosenne…
Sensowni…
Spotkanie…
Gala…
Pociąg….
Międzypokoleniowa…
Ciepły…
Pomalowali…
ale Spacer!
Uroczyście…
Starość…
Gdzie…
Międzypokoleniowa…
Heroes…
Jak jest…
Mafijne…
Wizyta
Sensownie…
Złota Klamra 2014
Aktywni…
Sensowni…
Samaritan…
Słownik…
Nabieramy….
Urządzeni…
Empowering….
Seniorzy…
Kawiarnia…
„Zdrowo…
Deszczowa…
Monitoring…
Kawiarnia…
Auschwitz…
ale Historia!…
Spotkanie…
Majowa…
Lekcja…
Spotkanie…
ale Historia!…
Przedświąteczne…
Wolontariusze…
Bajki…
Życie…
ale Historia!
Praca…
Spotkanie…
Nikolauszug…
Warsztaty…
Fotorelacja…
Zakończenie…
Wymiana…