Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach