Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KIM JESTEŚMY? – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy związkiem pięciu stowarzyszeń działającym od 2003 roku na terenie województwa małopolskiego w różnych obszarach szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i ratownictwa. Zrzeszamy interesującą grupę różnorodnych organizacji, od nowo powstałej fundacji po organizacje o wieloletnim doświadczeniu. To co nas łączy to nasze misje i cele oraz wartości, jakimi kierujemy się w codziennej pracy. Różnorodność dotyczy przede wszystkim naszych doświadczeń, skali działania i wewnętrznych standardów zarządzania.

Nasze organizacje członkowskie to :

Wykwalifikowany zespół, współpraca między organizacjami, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk również na szczeblu międzynarodowym to najważniejsze cechy wyróżniające SFOP wśród innych organizacji non profit w regionie. Jako jedyna organizacja z Polski jesteśmy jednym z 18 członków Samaritan International (SAM.I.) – sieci europejskich organizacji samarytańskich zrzeszających 3 mln. członków, 135 tyś. wolontariuszy i zatrudniających 40 tyś. pracowników.

W pełni świadomie i odpowiedzialnie realizujemy nasze działania, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego człowieka. Dbamy o wysoką jakość zarówno w Federacji jak i w każdej organizacji członkowskiej. Ciągły rozwój stanowi fundament naszego działania. Jesteśmy otwarci na nowe idee i trendy. Inspiracje czerpiemy ze współpracy polskich i zagranicznych.

NASZA MISJA:
Kierowani ideą samarytańskiej pomocy służymy człowiekowi w potrzebie.
Działamy wspólnie, wierząc, że połączone siły naszych organizacji pomnażają dobro.