Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rusza rekrutacja na szkolenia dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rusza rekrutacja na szkolenia dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

       

Rusza rekrutacja na szkolenia dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

realizowane przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych (SFOP) w ramach projektu

  1. „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”

Poszukujemy 15 osób:

  • opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych,
  • mieszkających na terenie gminy Zakliczyn, Wojnicz lub Gromnik.

Działania w ramach szkoleń będą polegały na:

  • prowadzeniu zajęć mających na celu przystępne szkolenia z zakresu wykonywania prostych ćwiczeń z osobą niepełnosprawną/niesamodzielną (jak prawidłowo układać chorego w łóżku, pomagać w siadaniu, chodzeniu, oraz wykonywać inne czynności pielęgnacyjno – higieniczne),
  • zapoznaniu się z aspektami jakości życia człowieka w niepełnosprawności, podeszłym wieku, chorobach przewlekłych oraz zasadami profilaktyki powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem (m.in. edukacja prozdrowotna, spotkania z specjalistą),
  • poradnictwu psychologicznemu (udzielanie informacji opiekunom na temat metod wspomagających jednostki i rodziny w zakresie rozwoju i utrzymania zdrowia psychicznego),
  • zwiększeniu aktywności i uczestnictwa społecznego opiekunów nieformalnych.

Zajęcia w ramach szkoleń mają formę dwudniową (po 8h dziennie) i będą odbywać się w sobotę w Centrum aktywizacji i opieki seniora w Kończyskach w godzinach od  8.00 do 16.00, i w wtorek w Sali Świetlicy Wiejskiej w Wesołowie w godzinach od 9:00 do 17:00. Dokładne terminy spotkań zostaną podane uczestnikom telefonicznie po zakończeniu rekrutacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16.07.2021 roku w Centrum aktywizacji i opieki seniora w Kończyskach oraz w Biurze Projektu:

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP)

Wesołów 39, 32-840 Zakliczyn

Osoba do kontaktu: Barbara Żychowska – Dyrektor Administracyjny SFOP

tel. 697 093 074

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.