Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komisja Rewizyjna – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Komisja Rewizyjna

Jolanta Staszewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Martyka
Członek Komisji Rewizyjnej

Magdalena Drożdż
Członek Komisji Rewizyjnej