Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

                      

W ramach projektu pn. „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi od lutego 2021 roku bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia mieści się w Centrum aktywizacji i opieki seniorów pod adresem Kończyska 85, 32-840 Zakliczyn. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wypożyczalnia czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.

Wypożyczalnia użycza nieodpłatnie następujący sprzęt rehabilitacyjny:

 • wózki inwalidzkie,
 • kule łokciowe,
 • chodziki,
 • balkoniki,
 • łóżka elektryczne,
 • krzesła toaletowe
 • materace,
 • poziome rowery rehabilitacyjne.

Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu rehabilitacyjnego. Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 14 66 52 095 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Sprzęt może być użyczony maksymalnie na okres 3 miesięcy.

W ramach Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego korzystać mogą nieodpłatnie wyłącznie mieszkańcy gmin Zakliczyn, Wojnicz i Gromnik. Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego wymaga spełnienia przez wypożyczającego łącznie następujących warunków:

 • złożenie pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie gminy Zakliczyn, Wojnicz lub Gromnik (rozumiane jako miejsce stałego pobytu);
 • przedstawienie ważnego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.);
 • osoba wypożyczająca nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami;
 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisanie karty wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy, jak również zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

W przypadku niespełnienia przez Wypożyczającego któregokolwiek z warunków, pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Szczegółowe informacje o  zasadach wypożyczania sprzętu udzielane są pod numerem telefonu 14 66 52 095 oraz w Centrum aktywizacji i opieki seniora  w Kończyskach.

Regulamin Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dostępny poniżej.

Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego