Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Seniorzy, Opieki Dla Osób Starszych, Ochrona, Ochrony

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to rządowy program, dzięki któremu udzielana jest pomoc dla seniorów w okresie pandemii koronawirusa. Działania podejmowane w tym zakresie przez różne instytucje rządowe, samorządowe, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy mają przebiegać sprawniej. Osoby starsze otrzymają niezbędną pomoc w trudnym czasie epidemii. W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów tel. 22 505 11 11. Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora są przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, który kontaktuje z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów są zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Seniorzy mogą skorzystać z infolinii lub zadzwonić bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie pod numer telefonu 14 66 52 275. Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów. Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadaniem gmin jest prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://wspierajseniora.pl/

Poniżej link do formularza zgłoszeniowego dla wolontariuszy:

https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/