Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wsparcie i aktywizacja osób poszkodowanych przez Nazizm – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wsparcie i aktywizacja osób poszkodowanych przez Nazizm

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych od 2013 roku realizuje projekt przy wsparciu finansowym niemieckich organizacji EVZ („Pamięć – Odpowiedzialność-Przyszłość”) z Berlina oraz ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) z Kolonii.

Konsultacje w Punktach Informacji

Możliwość uzyskania informacji o dostępnych w Małopolsce formach wsparcia socjalnego z instytucji publicznych i prywatnych oraz inicjatywach na rzecz Seniorów. Konsultanci służą pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, procedurach związanych z ubieganiem się o turnus rehabilitacyjny czy pobyt w domu pomocy społecznej, specjalistyczną poradę itp. Ponadto w Punktach Informacji prowadzone są zapisy na zaplanowane w projekcie wydarzenia tj. spotkania, imprezy i wycieczki mające na celu aktywizację Seniorów oraz międzypokoleniową integrację w środowisku lokalnym.

Spotkania ze specjalistami

Zapraszamy do udziału w spotkaniach tematycznych ze specjalistami z zakresu medycyny, prawa, polityki, sztuki, gdzie można miło spędzić czas, dowiedzieć się ciekawych rzecz, znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania z interesujących dziedzin życia.

Imprezy i wycieczki dla Seniorów wraz z Rodziną i Przyjaciółmi

Imprezy łączące pokolenia: Złota Klamra, Biesiady z muzyką na żywo, Spotkania Opłatkowe. Oferujemy bezpłatnie dowóz na miejsce imprezy, poczęstunek, opiekę Wolontariuszy. Wycieczki do miejsc pamięci narodowej i kultu religijnego dla Seniorów oraz Wolontariuszy jako okazja do wspólnego spędzenia czasu, rozmów i wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. Programy wycieczek dostosowujemy do oczekiwań naszych Beneficjentów.

Pomoc Wolontariusza

Wystarczy zadzwonić lub przyjść do wybranego Punktu Informacji w Brzesku, Tarnowie lub Zakliczynie, by za pośrednictwem Konsultanta ubiegać się o opiekę Wolontariusza. Ofertę pomocy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Beneficjenta. Wolontariusz porozmawia, potowarzyszy w spacerze, poczyta gazetę.

Warsztaty edukacyjne „ale Historia”

Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu historii II wojny światowej, dotyczące życia codziennego w czasie okupacji, o którym nie dowiesz się z podręczników szkolnych. Bo po wojnie pozostały nie tylko pamiątkowe tablice, ale przede wszystkim ludzkie wspomnienia, a poza nazwiskami bohaterów i ważnymi datami przetrwały listy, rysunki, bajki, wiersze i zabawki, o których rzadko mówi się na lekcjach historii.

Ocalić od zapomnienia

W publikacji zawarto jedynie wycinek spośród wielu rozmów, wspomnień i spotkań, które wspólnie pragniemy „ocalić od zapomnienia”.

Link do reportażu z p. Marią i p. Jadwigą

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/1320,ii-wojna-swiatowa-oczami-swiadkow-historii-pani-ma

link do reportażu z p. Tadeuszem

https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/1325,ii-wojna-swiatowa-oczami-swiadkow-historii-pan-tad