Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rusza druga edycja projektu „Auto – SFOP”! – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rusza druga edycja projektu „Auto – SFOP”!

Pierwsza edycja projektu „SFOP na kółkach” realizowanego w 2020 roku przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych, okazała się sukcesem. Dzięki wsparciu Fundacji z Niemiec “Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (Foundation EVZ – Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), od 1 września rusza druga odsłona projektu pn. „Auto – SFOP”.

Głównym celem projektu jest zniwelowanie wykluczenia komunikacyjnego i społecznego wśród seniorów poszkodowanych w czasie wojny przez III Rzeszę Niemiecką, poprzez udostępnienie im, możliwości korzystania z samochodów SFOP wraz z usługą asystencką. Projekt „Auto-SFOP“ skierowany jest do 30 ofiar nazizmu, mieszkańców województwa małopolskiego. Każdemu uczestnikowi projektu zostanie zapewniona pomoc w przemieszczaniu się, pokonywaniu barier architektonicznych, opieka asystenta przy wyjściu i powrocie do domu.

Projekt wspiera osoby poprzez usługi transportowe i działalność społeczną, w obszarze socjalnym, zdrowotnym czy też komunikacyjnym. Dzięki realizacji projektu „Auto-SFOP” 30 osób poszkodowanych przez wojnę (większość osób będąca członkami małopolskiego oddziału Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę – partnera projektu) będzie miała zapewnioną bezpośrednią i stałą pomoc przez okres 24 miesięcy. Odbiorcami projektu w szczególności będą osoby bezpośrednio pokrzywdzone przez nazizm (więźniowie, osoby represjonowane, przymusowi robotnicy, osoby wywiezione do Rzeszy lub podczas wywiezienia rodziców, osoby, które jako dzieci straciły rodziców lub najbliższą rodzinę w czasie wojny) a także osoby urodzone w trakcie okupacji niemieckiej (działań II wojny światowej).

Realizowanie tego typu projektów w trakcie trwania pandemii Covid-19 jest szczególnie potrzebne i uzasadnione. Niewielkie możliwości w zachowanych komunikacyjnych mogą nieść poważne skutki dla osób starszych. Ograniczenie podróży może prowadzić do ograniczenia osobistego kontaktu z rodziną i osobami znajomymi, a także zmianę sposobu spędzania czasu wolnego – aktywność fizyczna i interakcje z ludźmi są zastępowane oglądaniem telewizji, rozwiązywaniem krzyżówek czy słuchaniem radia. Działania w ramach projektu „SFOP na kółkach” pokazały, że osoby starsze chciałaby zwiększyć swoją aktywność w obszarach życia towarzyskiego, wypoczynku czy zakupów.

Projekt będzie realizowany od 1.09.2021 do 31.08.2023r.