Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Starość może być pogodna i piękna – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Starość może być pogodna i piękna

Starość może być pogodna i piękna

W latach 2008 – 2009 SFOP realizował projekt społeczny na rzecz seniorów z gminy Zakliczyn pn. „ Starość może być pogodna i piękna”. W ramach zadania organizowany był cykl spotkań tematycznych i okolicznościowych dla seniorów. Projekt realizowany był w partnerstwie z Samarytańskim Towarzystwem im. Jana Pawła II oraz jednostkami samorządowymi: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, Regionalnym Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie. Projekt realizowany był w ramach Programu Integracji Społecznej w Gminie Zakliczyn ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Bank Światowy).