Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Samarytańska transgraniczna gotowość przeciwpowodziowa – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Samarytańska transgraniczna gotowość przeciwpowodziowa

W okresie 2014 – 2016 roku SFOP był partnerem projektu „Cross – Border Samaritan Flood Preparedness” koordynowanego przez Samaritan International (SAM.I.). Partnerami w projekcie byli ASB ( Niemcy), ASBÖ (Austria), ANPAS (Włochy), ASCR (Czechy), ASSR (Słowacja), SFOP (Polska), USB (Węgry), WK (Południowy Tyrol). Ogólnym celem projektu było lepsze przygotowanie każdej organizacji partnerskiej do kolejnej powodzi poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, wymiany najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań oraz wspólnych ćwiczeń. Projekt umożliwił partnerom wykonywać swoje działania pomocowe szybko i sprawnie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W 2015 roku odbyły się dwa spotkania partnerskie: w lutym w Pradze (Czechy) i we wrześniu w Krakowie. W ramach projektu SFOP we współpracy z OSP Zakliczyn zorganizowała w Krakowie konferencję poświęconą tematowi „Obrona cywilna a udział wolontariuszy w neutralizowaniu skutków powodzi” oraz wizytę studyjną w Zakliczynie dla uczestników projektu. Projekt finansowany był z dotacji Aktion Deutschland hilft (Związku niemieckich organizacji charytatywnych).