Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Flashmob pierwszej pomocy – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Flashmob pierwszej pomocy

Co to jest Flashmob ?

„Flashmob” to szybkie, pozornie spontaniczne gromadzenie się dużej grupy ludzi w miejscu publicznym. Uczestnicy przeprowadzają skoordynowaną działalność na pewien czas, a następnie rozpraszają się tak szybko jak przybyli. Flashmoby mogą być przeprowadzane dla efektów czysto rozrywkowych lub przekazywać wiadomości i podnosić świadomość na dany temat. Nasz Flashmob łączy obydwie cechy, z naciskiem na podnoszenie świadomości na temat ważności działań ratujących życie i przeprowadzania kursów pierwszej pomocy.

Żeby uratować komuś życie nie potrzeba żadnej supermocy!

Każdego roku od 2014 zostaję przeprowadzony zsynchronizowany europejski Flashmob pierwszej pomocy w 10 krajach europejskich zorganizowany przez organizacje samarytańskie zrzeszone w europejskiej sieci Samaritan International (SAM.I.).

Hasłem akcji jest: „Heroes without superpowers – Bohater bez supermocy”. Każdego roku od 2014 zostaję przeprowadzony zsynchronizowany europejski Flashmob pierwszej pomocy w 10 krajach europejskich zorganizowany przez organizacje samarytańskie zrzeszone w europejskiej sieci Samaritan International (SAM.I.).

Hasłem akcji jest: „Heroes without superpowers – Bohater bez supermocy”. Ideą jest podniesienie świadomości jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Celem wydarzenia jest również zachęcenie przypadkowych przechodniów do chwili uwagi i przećwiczenia pod okiem profesjonalistów udzielania pierwszej pomocy w różnych zaaranżowanych wypadkach. Do akcji najchętniej włączają się dzieci i osoby w średnim wieku, mnóstwo pytań i zainteresowania wykazują również ludzie młodzi. Cieszy nas fakt, że ludzie przezwyciężają nieśmiałość i wstyd chcąc próbować, ćwiczyć, oswajać się z tematem pierwszej pomocy, by w razie potrzeby spokojnie i bez paniki wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności.
Flashmob tradycyjnie zostaje zakończony utworzeniem łańcucha ludzkiego i wypuszczeniem w powietrze kolorowych balonów.

A jak u Ciebie z pierwszą pomocą? Sprawdź się!

Quest City to gra symulacyjna dotycząca sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dowiedz się czy jesteś gotowy rozpoznać zagrożenie i podjąć akcję ratunkową.
Gra dostępna pod adresem: http://www.questcity.eu/
Jak grać?
Instruktaż na Youtubie: https://www.youtube.com/watch?v=v7QAa4RG3yk