Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kawiarnia Obywatelska Cafe BEZsens – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kawiarnia Obywatelska Cafe BEZsens

W 2014 roku SFOP realizował projekt społeczny dla młodzieży z miasta Brzesko. W ramach projektu stworzono „Kawiarnię Obywatelską Cafe BEZsens” – miejsce nieformalnych spotkań młodzieży oraz warsztatów, które przygotowywały uczestników do zrealizowania dwóch przedsięwzięć społeczno – kulturalnych w środowisku lokalnym np. happenig, uliczna akcja informacyjna, flash mob, wystawa, gra miejska, wieczór tematyczny. Głównym celem projektu była aktywizacja obywatelska młodzieży poprzez zainspirowanie do działania i zaangażowania w realizację inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, a więc promowanie postawy „ Sensownych Obywateli” – młodych wrażliwych na otaczającą rzeczywistość, dostrzegających problemy, ale i potencjał tkwiący w środowisku, posiadających wiedzę i dysponujących odpowiednimi narzędziami, by zabierać głos w dyskusji publicznej i być w gotowości do podejmowania inicjatyw. Inicjatywa uzyskała dotację ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dlaczego Cafe BEZsens?

 • cafe oznacza nieformalny charakter miejsca spotkań oraz bezpłatny poczęstunek i kawiarnię nienadwyrężającą domowego budżetu (kieszonkowego nastolatka)
 • bezsens – jako słowo adekwatne do przeżywanych stanów emocjonalnych młodych, w nazwie prowokuje, zapis zaś sugeruje wykorzystanie tej stereotypowej bolączki nastolatków jako generatora potrzeby zmiany i wyzwalacza aktywności.
 • BEZ młodzież to często grupa niema, „bez” głosu i wpływu na zastaną rzeczywistość. Ale to także dziki kwiat, delikatny, ale o silnym zapachu, pięknie rozkwitający wiosną (porą roku młodych).
 • sens bo szkoda czasu na to co go nie ma.

W ramach projektu odbyły się:

 • Warsztaty Sensownych Obywateli – kwestie globalne
  Zajęcia stanowiły podstawę teoretyczną dla planowanych działań, służyły uporządkowaniu wiedzy z zakresu edukacji obywatelskiej. Część praktyczna pozwoliła zaś wykorzystać zdobyte informacje w sytuacji modelowej (fikcyjna społeczność i problem).
 • Warsztaty Sensownych Obywateli – kwestie lokalne
  Zajęcia o charakterze ćwiczeniowym przygotowujące do udziału w konsultacjach społecznych, sesjach rady gminy, itd. w dorosłym życiu.
 • Giełda Inicjatyw
 • Inicjatywa lokalna nr 1 i 2
  Inicjatywa stanowi symulację budżetu partycypacyjnego, uczestnicy mają do dyspozycji określoną kwotę do zagospodarowania, zgłaszają potrzeby zaobserwowane w swoim środowisku, proponują działania takie jak np. happening, uliczna akcja informacyjna, flash-mob, wystawa, gra miejska. A SFOP pomaga im je zrealizować.
 • Gala Sensowych Obywateli