Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bezpieczna przystań – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Bezpieczna przystań

         

Gmina Zakliczyn jest oficjalnym partnerem projektu „Wsparcie opiekunów  nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”.

Ośrodek Opieki Wytchnieniowej „Bezpieczna Przystań” znajdujący się przy ul. Sanguszków 28a w Tarnowie, ma za zadanie wsparcie opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Przez pojęcie opiekuna nieformalnego należy rozumieć osobę pełnoletnią, opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną. Najczęściej jest to członek rodziny. Placówka zapewnia profesjonalną opiekę zastępczą dla mieszkańców powiatu tarnowskiego. Dzięki temu ich opiekunowie mają możliwość odpoczynku, załatwienia własnych spraw, podjęcia leczenia szpitalnego czy możliwość krótkiego wyjazdu. W ośrodku prowadzone są także inne formy wsparcia dla opiekunów między innymi: doradztwo, usługi całodobowej opieki zastępczej realizowane w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, opaska życia, warsztaty z zakresu opieki nad osoba niesamodzielną, grupy wsparcia dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, szkolenia cyfrowe oraz coaching.

Osoby, które chcą skorzystać z form wsparcia muszą spełniać następujące kryteria:

– mieszkać na terenie subregionu tarnowskiego,

– być opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej,

– być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek/stan zdrowia/niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do zapoznania się z ofertą Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych Bezpieczna Przystań.

Beneficjentem projektu pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego jest Gmina Miasta Tarnowa. Projekt realizowany jest przez Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w partnerstwie z gminami: Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Lisia Góra, Żabno, Ryglice, Zakliczyn.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/

Przy ośrodku działa także całodobowa infolinia  14 688 00 43.

gallery   gallery gallery

Źródło: https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/galeria/