Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczyste otwarcie drugiego Centrum aktywizacji i opieki seniorów prowadzonego przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Uroczyste otwarcie drugiego Centrum aktywizacji i opieki seniorów prowadzonego przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych

                 

11 maja 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Wielkiej Wsi. Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach projektu pn. „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym zadaniem Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Wielkiej Wsi jest zapewnienie dziennej opieki dla 20 seniorów oraz ich aktywizacja poprzez poprawę samodzielności. Osoby korzystające z usług Centrum mają zapewniony dojazd, wsparcie oraz wyżywienie podczas pobytu. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno – usprawniających, przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Dom dziennego pobytu dla seniorów w Wielkiej Wsi działa z kilkumiesięczną przerwą już od października 2020 roku, jednak jego inauguracja została odłożona w czasie z powodu pandemii. Przedsięwzięcie zrealizowano w partnerstwie z gminą Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz, na podstawie międzygminnego porozumienia zawartego w lutym 2020 roku. Należy podkreślić, że to już drugie Centrum prowadzone przez SFOP. Pierwsze działa na terenie gminy Zakliczyn, w Kończyskach, które zapewnia 30 miejsc dla seniorów, 20 dla mieszkańców gminy Zakliczyn i 10 miejsc dla mieszkańców gminy Gromnik. Natomiast dla seniorów z terenu gminy Wojnicz utworzono Centrum znajdujące się w budynku Wiejskiego Domu Kultury  w Wielkiej Wsi.

Podczas inauguracji gościli przedstawiciele władz samorządowych, Zarząd SFOP, przedstawiciele innych placówek działających w ramach pomocy społecznej, a przede wszystkich sami zainteresowani seniorzy. Miejsce poświęcił proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wielkiej Wsi. W takcie spotkania Dyrektor Administracyjny SFOP Barbara Żychowska uświetniła spotkanie prezentacją multimedialną,  zapoznając uczestników z głównymi założeniami projektu oraz z zakresem świadczonych usług przedstawionych poniżej.

W ramach swoich działań Centra świadczą usługi:

a) o charakterze bytowym:

– zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

– zapewnienie dwóch posiłków dziennie, dostosowanych do potrzeb dietetycznych uczestników, w tym śniadanie i obiad,

– stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda),

-dowóz i odwóz z Centrum,

b) o charakterze opiekuńczym:

– tworzenie domowej atmosfery,

– pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

c) o charakterze wspierającym:

– organizacja czasu wolnego,

– umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym  m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.),

– zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in. zapewnienie  uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.),

– kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,

– zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej,

– stworzenie warunków do:

* rozwoju samorządności uczestników Centrum,

* samopomocy uczestników,

* rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,

* wolontariatu międzypokoleniowego,

d) pracę socjalną:

– rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem.

W celu pozyskania dodatkowych informacji o funkcjonowaniu obiektu czy zapisów seniorów, prosimy kontaktować się  osobiście w Centrum aktywizacji i opieki seniorów pod adresem: Wielka Wieś 24, 32-830 Wojnicz lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz. Potrzebę usług opiekuńczych można zgłaszać również pod numerami telefonów 14 307 0003 lub 697 093 074.