Jak jest, a jak może być dzięki NAM! Sensowny wrzesień w Cafe BEZsens trwa