Uroczyście i międzypokoleniowo – wspólna inicjatywa SFOP i Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę