Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Międzynarodowe Zawody w Pierwszej Pomocy Samaritan Contest 2016 – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Międzynarodowe Zawody w Pierwszej Pomocy Samaritan Contest 2016

Samaritan Contest to międzynarodowe zawody w pierwszej pomocy, które organizowane są co dwa lata przez Samaritan International zrzeszającej 17 organizacji europejskich . W tym roku zaszczyt przeprowadzenia tych zawodów przypadł naszej Federacji we współpracy z ASSR ze Słowacji.

Impreza, w której spodziewamy się udziału około 250 uczestników z 10 krajów europejskich odbędzie się w dniach od 18 do 21 sierpnia 2016 roku w rejonie Stará Ľubovňa na Słowacji, a sam konkurs będzie umieszczony na terenie zamku, muzeum i przyległych średniowiecznych zabudowań, gdzie zespoły będą wykonywać zadania w zakresie świadczenia pierwszej pomocy i sprawności fizycznej.

Nasi członkowie i wolontariusze starają się uczynić to wydarzenie dostojnym tak, aby dorównywało konkursom organizowanym w poprzednich latach w Merano, Wiedniu, Rydze i Wenecji.

Relacje z zawodów można śledzić na bieżąco na naszym Facebook’u.