Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Samarytanie – docenieni po raz drugi ! – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Samarytanie – docenieni po raz drugi !

Miło nam poinformować, że SFOP po raz drugi został laureatem Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. W tym roku projekt nosi tytuł „SamVIP – Samarytańskie Warsztaty Integracyjno – Pomocowe skierowane na wsparcie osób pokrzywdzonych przez III Rzeszę Niemiecką”. SamVIP jest dopiero w fazie początkowej realizacji a trwać będzie do końca grudnia 2016 roku. Działania projektowe skierowane są do 30 seniorów (w wieku 60 lat i więcej): 10 seniorów należących do Związku Polaków Pokrzywdzonych przez III Rzeszę z woj. małopolskiego oraz 20 seniorów z terenu gminy Zakliczyn, którzy będą chcieli brać udział w warsztatach przygotowujących do roli wolontariusza, a ukierunkowane będą na aktywizacje społeczną tych osób . Spotkania odbywać się będą w świetlicy na Wesołowie, którą bezpłatnie użyczył nam Samorząd Miasta i Gminy Zakliczyn – patron projektu. Główny nacisk kładziemy na integracje pokoleniową, przez co chcemy wspomóc wzajemny kontakt na linii osoba pokrzywdzona – Senior wolontariusz. Realizacja projektu ma również na celu przygotować jego uczestników pod względem merytorycznym i praktycznym do samopomocy oraz pracy wolontariackiej na rzecz osób poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką z terenu Małopolski (osoby te pozostają pod opieką Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach naszej współpracy z niemieckimi organizacjami EVZ i ASB), jak i integrację i wsparcie społeczne dla tych osób. „SamVIP” przeprowadzany będzie w bardzo atrakcyjnej formule warsztatowej. Uczestniczący w projekcie seniorzy poza uzyskaniem odpowiednich do pracy wolontariusza kompetencji i umiejętności otrzymają wsparcie swej aktywności społecznej (m.in. wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wystawy, wycieczki). Odbędą się również poglądowe wizyty studyjne w instytucjach i ośrodkach, które mają doświadczenie w świadczeniu usług pomocowych dla osób najbardziej potrzebujących. Projekt zakończy się uroczystym spotkaniem opłatkowym ( grudzień 2016 r. ), na którym m.in. uczestnicy projektu otrzymają upominki oraz nastąpi wręczenie okolicznościowych medali dla Seniorów – wolontariuszy. Pozytywnym skutkiem realizacji programu ASOS przez SFOP w 2016r. jest fakt, że w tegorocznej edycji za naszym przykładem idzie kilka organizacji z regionu. Pragniemy pokazać, że w osobach starszych jest ogromna chęć niesienia pomocy i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, czego nie można im odmawiać!

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, panią Barbarą Żychowską pod nr telefonu 697 093 074.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 -2020