Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie naboru na stanowisko pielęgniarki w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie naboru na stanowisko pielęgniarki w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

            

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

Praca w ramach umowy zlecenie  w okresie od 01.07.2020 r. do 30.04.2023 r.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 697 093 074

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR.