Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie do udziału w projekcie ! – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie do udziału w projekcie !

                                             

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór uczestników do  projektu pn. „Poszukiwacze Zaginionej Małopolski – multimedialne warsztaty historyczne dla osób starszych”. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Celem projektu jest historyczne odkrywanie gmin województwa małopolskiego. Podczas warsztatów i wyjazdów seniorzy zdobędą wiedzę (przekazaną w sposób dostosowany do odbiorców) z zakresu historii regionu małopolski (z ukierunkowaniem na poszczególne gminy, które odwiedzane będą podczas wypraw historycznych do małopolskich gmin). Warsztaty przeprowadzone będą w bardzo atrakcyjnej formie, przy maksymalnym użyciu dostępnych edukacyjnych środków multimedialnych. Prowadzone będą kompatybilnie z warsztatami praktycznymi, czyli treści warsztatów praktycznych (np. historia, miejsca historyczne czy przyrodnicze konkretnej gminy) będą omawiane teoretycznie bezpośrednio przed wyjazdem grupy na szlak historyczny, jako wprowadzenie i przygotowanie merytoryczne wizyty.

Do udziału w projekcie zapraszamy 40 osób spełniających poniższe kryteria:

a) osoba w wieku 60+ ,

b) miejsce zamieszkania – Miasto, Gmina Zakliczyn.

Po spełnieniu powyższych kryteriów o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji rezygnacji z udziału w projekcie z powodu zdrowia lub innych wydarzeń losowych jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Rekrutacja prowadzona będzie do końca czerwca 2022 roku 2 razy w tygodniu w środy i piątki w Biurze Projektu Wesołów 39, 32-840 Zakliczyn (budynek Świetlicy Wiejskiej) w godzinach od 8:30 do 13:30 . Rekrutacja zostanie przeprowadzona  zgodnie z zasadą równości szans w tym równości płci. Ponadto informacje na temat realizacji projektu i rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 697 093 074 oraz w formie e-mailowej pod adresem  b.zychowska@sfop.org.pl.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYM PLAKATEM INFORMACYJNYM !!!!!

Plakat Aktywni +

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH