Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wzajemna edukacja – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wzajemna edukacja

Działania mające na celu wzajemną edukację organizacji członkowskich i Federacji w celu wykorzystania swojego potencjału ludzkiego i organizacyjnego. Może się to odbywać w formie:
– szkoleń branżowych,
– wymiany doświadczeń dot. dokumentacji, kwestii prawnych itp. …
– mentoringu