Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczyste obchody Święta Pracownika Socjalnego w Lusławicach – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Uroczyste obchody Święta Pracownika Socjalnego w Lusławicach

                                                                   

W dniu 25 listopada 2021 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbył się III Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. Współorganizatorem tegorocznego Święta była Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy wsparciu Gminy Zakliczyn.  W uroczystościach wzięła udział między innymi Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, która spotkała się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W obchodach święta uczestniczyli także wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron, wiceprzewodniczący sejmiku Wojciech Skruch oraz radna województwa Marta Mordarska, posłowie Urszula Rusecka i Wiesław Krajewski, a także przedstawiciele władz Powiatu Tarnowskiego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu.

Ideą spotkania była wymiana doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń i propozycji działań pomiędzy kadrą pracującą w obszarze pomocy społecznej z terenu Powiatu Tarnowskiego, w tym w szczególności kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej (powiatowe centrum pomocy rodzinie, gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej). Podczas dyskusji poruszane były kwestie dotyczące m.in. polityki prorodzinnej i senioralnej, szans rozwoju polityki społecznej oraz poczucia misji i spełnienia w zawodzie pracownika socjalnego.

Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów kierowanych w stronę pracowników pomocy społecznej:

Dziękuję Państwu za szczególne niesienie pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Wasze działania pokazują, że w wyjątkowy sposób dostrzegacie drugiego człowieka, który codziennie staje na Waszej drodze – powiedziała minister Maląg.

Słowa uznania i docenienia wyraził także wicemarszałek Józef Gawron:

Ta praca wymaga wiedzy, umiejętności, ale i cierpliwości, zrozumienia dla drugiego człowieka. Za tę pracę serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam człowiek w potrzebie nie zostaje sam. Jesteście pierwsi na linii frontu w walce z biedą i wykluczeniem.

Najwyższe powiatowe odznaczenia – Grosz Ziemski Tarnowski otrzymały Minister Marlena Maląg oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna Górska.

Spotkanie uświetnił występ muzyczny Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów.