Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie z Anną Gaudnik – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Spotkanie z Anną Gaudnik

23 lutego w Brzesku odbyło się spotkanie dla seniorów i wolontariuszy biorących udział w projekcie „Wsparcie i aktywizacja społeczna osób poszkodowanych przez nazizm”. Gościem była znana w naszym mieście artystka – Anna Gaudnik, która oczarowuje słowami spisanymi we wzruszających wierszach oraz zadziwia obrazami wykonanymi przy użyciu komputerowej myszki. Prezentacji wytworów pani Anny towarzyszyła pogadanka na temat amatorskiej twórczości i jej znaczenia w życiu każdego człowieka.