Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Promocja/akcje fundraisingowe – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Promocja/akcje fundraisingowe

Działania mające posłużyć realizacji określonego celu
Służyć może temu m.in.:
– promocja na dostępnych kanałach informacyjnych Federacji i organizacji członkowskich
(Facebook org. członkowskich, Facebook partnerów zagranicznych- SAM.I. ASB itd.
– crowdfunding