Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Promocja – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Promocja

Działania promocyjne mające na celu lepszą rozpoznawalność i pozytywny wizerunek Federacji. Jest to temat zawierający wiele wątków i wymaga oddzielnego spotkania. Jednym z pytań jest stworzenie MARKI przez Federację.