Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Od lipca rusza nowy projekt pn. „For You -Wsparcie i aktywizacja ofiar II wojny światowej” – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Od lipca rusza nowy projekt pn. „For You -Wsparcie i aktywizacja ofiar II wojny światowej”

Od lipca 2022 roku Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt pn. For You -Wsparcie i aktywizacja ofiar II wojny światowej. Pomoc psychospołeczna dla 30 ocalałych z prześladowań nazistowskich i 10 seniorów urodzonych przed 1945 rokiem w Małopolsce.

Projektem zostanie objętych 120 ofiar wojny z powiatów tarnowskiego, brzeskiego i nowosądeckiego. Do bezpośredniego wsparcia ofiar w trzech powiatach zostaną zatrudnieni trzej asystenci regionalni: 1) powiat tarnowski;

 2) powiat brzeski;

3) powiat nowosądecki.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

– systematyczne spotkania integracyjne w małych grupach regionalnych (oddzielnych dla trzech regionów projektu). Podczas tych zajęć asystent przy pomocy wolontariusza organizuje wspólne wyjścia do miejsc publicznych (kino, teatr, kawiarnia) lub krótkie wspólne wyjścia dla beneficjentów. Działania Integracji Regionalnej realizowane były średnio 4 razy w miesiącu (raz w tygodniu).

– grupowe spotkania integracyjno-aktywizacyjne mające na celu integrację całej grupy projektowej ze wszystkich regionów projektu.

Bezpośrednie wsparcie beneficjentów będzie się odbywać w ich domach i obejmować wsparcie i pomoc beneficjentom w codziennych czynnościach, świadczone przez asystenta i wolontariusza. Pomoc kierowana będzie zwłaszcza do osób z ograniczonymi możliwościami, głównie tych, które nie będą mogły skorzystać z zajęć i spotkań realizowanych w ramach działań projektowych Integracja Regionalna i Integracja Grupowa. Udzielanie pomocy w zakupach, załatwianiu spraw, przygotowywaniu posiłków, pokonywaniu barier architektonicznych, a także w niezbędnych wizytach lekarskich i kościelnych. Spotkania będą  miały często charakter towarzyski, co jest zwykle potrzebne osobom samotnym.

Realizacja projektu For You – wsparcie i aktywizacja osób dotkniętych II wojną światową z pewnością poprawi standard życia uczestników projektu, a także ich funkcjonowanie społeczne. Dzięki bezpośredniemu wsparciu asystentów ofiary nie będą czuły się wykluczone społecznie i samotne.

Projekt finansowany przez  niemiecką Fundację „Pamięć Odpowiedzialność, Przyszłość” z siedzibą w Berlinie  i niemiecką organizację Arbeiter-Samariter-Bund Bundesverband z siedzibą w  Kolonii.