Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna SFOP – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna SFOP

14.06.2019 r odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podczas którego podsumowano ostatnie cztery lata pracy oraz udzielono absolutorium Zarządowi, który kończył swoją kadencję. Przedstawiciele Organizacji Członkowskich wybrali nowe władze.

W skład Zarządu weszli:

  •  Małgorzata Chrobak- Prezes
  •  Ewelina Kosińska- Zastępca Prezesa
  •  Krystyna Sienkiewicz-Witek- Skarbnik
  •  Lucyna Cichoń- Sekretarz
  •  Maciej Gofron- Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Maria Witek- Przewodnicząca Komisji
  • Agnieszka Martyka- Członek Komisji
  • Ryszard Kuczyński- Członek Komisji