Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NOWY PROJEKT SFOP „AKTYWNI WE WŁASNYM IMIENIU” – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

NOWY PROJEKT SFOP „AKTYWNI WE WŁASNYM IMIENIU”

„Aktywni we własnym imieniu- wzmocnienie osób niepełnosprawnych w regionie Małopolski” – to nowy projekt SFOP współfinansowany ze środków organizacji niemieckiej Aktion Mensch i Arbeiter-Samariter-Bund w Kolonii. Realizowany we współpracy z trzema organizacjami członkowskimi SFOP: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS w Stróżach oraz Fundacją „Otwórz się na Świat” w Tarnowie.

Projekt będzie trwał 20 miesięcy od 01.01.2020 do 30.09.2021. W ramach projektu będą przeprowadzane Warsztaty Integracji Społecznej i Warsztaty Kompetencji Zawodowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania projektowe pomogą osobom z niepełnosprawnością intelektualną nabyć nowych umiejętności i przez to wpływać na swoje życie. Będą bardziej widoczni w społeczeństwie-nawiązując kontakty towarzyskie, szukając pracy, załatwiając sprawy urzędowe, rozwijając przy tym proces samodoskonalenia.