Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Niekwestionowany sukces SFOP dla Gminy Zakliczyn. Prawie 1,5 mln na wsparcie dla Seniorów! – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Niekwestionowany sukces SFOP dla Gminy Zakliczyn. Prawie 1,5 mln na wsparcie dla Seniorów!

Nasza Federacja (Lider w projekcie) w Partnerstwie z Gminą Zakliczyn -GOPS i Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” otrzymała jako jedyna w powiecie tarnowskim dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2. Poddziałania 9.2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 386 112,33 zł na uruchomienie Centrum aktywizacji i opieki dla seniorów w gminie Zakliczyn. Z tej okazji 14 marca 2017 roku w Restauracji Zakliczyńska miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej z udziałem przedstawicieli władz gminy i organizacji pozarządowych.

W ramach realizacji zadania zostanie uruchomiona placówka zapewniająca wsparcie i opiekę dzienną oraz aktywizację osób starszych, zależnych (niesamodzielnych). Celem istnienia takiego miejsca jest pozostawienie osób starszych jak najdłużej w ich domach, gdzie jak wiadomo czują się najlepiej i komfortowo. Ponadto w ramach zaplanowanych działań pomocą i wsparciem objęte zostaną także ich rodziny, dla których przewidziane jest uczestnictwo w grupie wsparcia prowadzonej przez specjalistów oraz indywidualna pomoc psychologiczna.

Powstanie placówki to przysłowiowa „kropka nad i” w systemie wsparcia i opieki dla seniorów w Gminie Zakliczyn, ponieważ jako jedna z nielicznych gmin powiatu tarnowskiego może szczycić się komplementarnością tego systemu. W obecnej chwili świadczy (za sprawą m.in. doskonale działających organizacji pozarządowych) opiekę, wsparcie dla seniora na każdej płaszczyźnie tzn. dla samodzielnych i aktywnych Klub Seniora, projekty aktywizacyjne i edukacyjne, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla tych, którzy pozostają w swoich domach, opieka i pielęgnacja dla osób wymagających całodobowej pomocy w Domu Pogodnej Jesieni. Centrum aktywizacji i opieki będzie uzupełnieniem dotychczasowej luki, ale i reakcją na potrzeby społeczeństwa w tym zakresie. W ofercie Centrum znajdą się usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne , usługi aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające. W ścisłej współpracy z gminą będziemy prowadzić placówkę gdzie 5 spośród 20 miejsc przeznaczone będzie osobom po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona, Alzheimera, Picka, Huntingtona lub innymi zespołami otępiennymi. Dodatkowo w ofercie placówki będzie pokój z aneksem kuchennym i łazienką jako miejsce okresowego całodobowego pobytu. Centrum będzie działać w dni robocze od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.

Wszystkie działania zawsze zaczynają się od ludzi, którzy potrafią dostrzec potrzebę, pewien brak, potem rodzi się pomysł jak temu zaradzić i choć od pomysłu do realizacji projektu jeszcze długa droga, warto podjąć wyzwanie. Dobra współpraca, chęć podejmowania wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządu jest podstawą sukcesu całej gminy. Uzupełniają się w zadaniach, wymieniają się doświadczeniami, nie powielają tych samych działań, dążą ciągle do podnoszenia jakości swoich działań i rozwoju.