Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nasze wartości – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasze wartości

  • Godność człowieka
  • Odpowiedzialność
  • Uczciwość
  • Partnerstwo