Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nasz pierwszy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasz pierwszy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Już jest, ?nasz pierwszy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych❤️ Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz niemieckiej fundacji EVZ Foudation( https://www.facebook.com/evzfoundation) możliwy był zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni naszym grantodawcom za wsparcie finansowe❤️ Samochód będzie przez nas wykorzystywany do pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w dotarciu do naszych Centrów aktywizacji i opieki seniorów oraz instytucji publicznych. Kolejny udany projekt zrealizowany przez nas??