Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Młodzież – Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

Młodzież

Działanie ma na celu zaangażowanie młodzieży w działania wolontariackie prowadzone przez SFOP i organizacje członkowskie.
Zachętą może być.:
– udział w międzynarodowych wymianach młodzieży,
– udział w Samaritan Contest