Welcome to Magazine Prime

Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

            Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. Praca w ramach umowy zlecenie  w okresie od 01.07.2020 r. do 30.04.2023 r. Wszelkie informacje pod numerem tel. 697 093 074 Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Ogłoszenie naboru na stanowisko pielęgniarki w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

             Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. Praca w ramach umowy zlecenie  w okresie od 01.07.2020 r. do 30.04.2023 r. Wszelkie informacje pod numerem tel. 697 093 074 Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach […]

Ogłoszenie naboru na stanowisko psychologa w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na stanowisko psychologa w projekcie „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. Praca w ramach umowy cywilno-prawnej lub na własną działalność  w okresie od 01.07.2020 r. do 30.04.2023 r. Wszelkie informacje pod numerem tel. 697 093 074 Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Ogłoszenie naboru na wynajem samochodu 9-osobowego w celu zapewnienia transportu uczestnikom projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na wynajem samochodu 9-osobowego w celu zapewnienia transportu uczestnikom projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. Wszelkie informacji dotyczące wymagań i formy składania ofert przez wykonawców znajdują się tutaj. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie […]

Ogłoszenie naboru na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”.

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) ogłasza nabór na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus”. Wszelkie informacji dotyczące wymagań i formy składania ofert przez wykonawców znajdują się tutaj. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i […]

SFOP POMAGA RÓWNIEŻ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

SFOP POMAGA RÓWNIEŻ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Dzięki wsparciu Arbreiter-Samariter-Bund @asb.de mieliśmy możliwość wesprzeć nasze organizacje członkowskie prowadzące placówki pomocy społecznej przekazując im płyny do dezynfekcji powierzchni w ilości ponad 300 litrów. Ponadto zakupiliśmy 4 maszyny do szycia oraz materiał na uszycie ponad 5000 maseczek, które przekażemy do jednostek pomocy społecznej w województwie małopolskim. W szycie maseczek […]

Opieka dzienna i rehabilitacja dla seniorów z trzech gmin

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych podpisała porozumienie z gminami Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz na prowadzenie placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację seniorów. Projekt o budżecie przekraczającym 4 mln zł w 93 procentach współfinansowany będzie z Funduszy Europejskich. W ramach projektu poszerzona zostanie oferta istniejącego Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach. Do 30 kwietnia 2023 roku […]

NOWY PROJEKT SFOP „AKTYWNI WE WŁASNYM IMIENIU”

„Aktywni we własnym imieniu- wzmocnienie osób niepełnosprawnych w regionie Małopolski” – to nowy projekt SFOP współfinansowany ze środków organizacji niemieckiej Aktion Mensch i Arbeiter-Samariter-Bund w Kolonii. Realizowany we współpracy z trzema organizacjami członkowskimi SFOP: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS w Stróżach oraz Fundacją „Otwórz się na […]

SPOTKANIE WIGILIJNE

W świątecznej i rodzinnej atmosferze odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez SFOP w Centrum aktywizacji i opieki seniorów w Kończyskach. Uroczystość uświetnił występ jasełek przygotowany przez dzieci z samorządowego przedszkola z Zakliczyna, wspólne życzenia i łamanie się opłatkiem, spożywanie tradycyjnych wigilijnych potraw oraz wspólne kolędowanie.  Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów uczestnikom kończącego się […]

Nowatorskie wsparcie dla seniorów w Zakliczynie!

“Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” to nowatorski projekt, który realizowany jest w Zakliczynie w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Realizatorem projektu jest Gmina Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest współfinansowany ze środków […]